你我是傻瓜.mp3下载

[首页]/[欧美或日韩]/你我是傻瓜/[获取mp3下载]
请输入手机号下载《你我是傻瓜》mp3歌曲
[ti:你我是傻瓜]
[ar:Stay,韩剧宫,我的野蛮王妃插曲,爱的太傻韩语版]
[by:http://www.mp3goto.com/01/3842003836.html]
[00:14]Na ma bu ya sol jo
[00:17]Nei ga pai bu ya sol jo
[00:21]Hu wei hai du nai jo jo ai jo
[00:25]To li kai si nao jo
[00:28]Ku dai bu su ao sol yo
[00:32]Na du ai gu yi sol yo
[00:35]Nai gai cong mai zai mo dai suo yo
[00:39]Cong mai mi ai hai yo
[00:43]Ku dai nai qi ai ju mo dai jo
[00:46]Nao bu ao li si guo jo
[00:49]Yi jie wa sol yi luo kei ei dai hu miao
[00:55]Na yong shuo bi luo yo
[00:59]Tang xin neng nai lun pai bu vi mi dai
[01:04]Tai du xin dai nu nei
[01:07]Shu guai shen dang bei yao ji luo
[01:12]ma gai ji guo ji jo
[01:14]Tang xin neng nai lun pai bu vi mi dai
[01:18]Ai di sai lang ai ji ye
[01:22]Hai lu jo ai peng po mu guo mai ni jo
[01:26]Ku die dong nai duo mo du pai bu cuo long
[01:43]Ku lou zhu mai lai yo
[01:47]Tang xi san gai kai ba yo
[01:50]Wu li o duo kai yo ji gai ji
[01:54]Xing leng ji wai neng dei
[01:58]Tang xi san gai kai ba yo
[02:01]Hu wai han shu guo ye yo
[02:05]Nai gai cong mai zai mo dai suo yo
[02:09]Cong mai mi ai nai yo
[02:12]Ku dai nai qi ai ju mo dai jo
[02:16]Nao bu ao li si guo jo
[02:19]Yi jie wa sol yi luo kei ei dai hu miao
[02:24]Na yong shuo bi luo yo
[02:29]Tang xin neng nai lun pai bu vi mi dai
[02:33]Tai du xin dai nu nei
[02:37]Shu guai shen dang bei yao ji luo
[02:41]ma gai ji guo ji jo
[02:44]Tang xin neng nai lun pai bu vi mi dai
[02:48]Ai di sai lang ai ji ye
[02:51]Hai lu jo ai peng po mu guo mai ni jo
[02:55]Ku dai dong nai duo mo du pai bu cuo long
[02:59]Qi dai ai xi dai lai su gan du nai sai lang su o suo yo
[03:05]Mo li zhua lai du
[03:07]Su lu ma xiao duo
[03:09]Nu mu mai neng lu jo
[03:16]Tang xin neng nai lun pai bu vi mi dai
[03:20]Tai du xin dai nu nei
[03:24]Shu guai shen dang bei yao ji luo
[03:28]ma gai ji guo ji jo
[03:30]Tang xin neng nai lun pai bu vi mi dai
[03:35]Ai di sai lang ai ji ye
[03:38]Hai lu jo ai peng po mu guo mai ni jo
[03:41]Ku dai dong nai duo mo du pai bu cuo long
[03:49]Yi jie kuo yi san mang ga ji qi ma yo
对歌曲你我是傻瓜的评论
  • 随便听几首
  • 华人男歌手
  • 华人女歌手
  • 乐队或合唱
  • 欧美或日韩
  • 其它及未知
主题词:歌曲试听,mp3歌曲,Lrc歌词,mp3下载,你我是傻瓜,Stay,宫,我的野蛮王妃,爱的太傻